My Lord what a morning (double four)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienstvotum en zegengroet

gk 97 In alle vroegte (cantorij en gemeente)

Leefregels

Gk 95 Daar juicht een toon daar klinkt een stem, nu vangt het nieuwe leven aan! (orgel)

Gebed

Schriftlezing Matteus 28

Tekst Mat 28:1-10 en 16-20

Verkondiging

Ps 150:1,2 (orgel)

Formulier 3 + gaand

a. Gk 128 Wees mijn brood en mijn beker (cantorij en gemeente)

a. Tijdens de gaande viering:

i. Gk 92 Nu triomfeert de Zoon van God  (orgel)

ii. Opw 407 Hoe groot zijt gij (double four-vanaf galerij)

iii. Gk 99 U zij de glorie (orgel evt met Sopraan sax van Cathelijn?)

Voorbede en dankzegging

a. Paasgroet naar en van Swaljawa

Collecte (paaslied “Ik wil zingen van mijn heiland” – double four)

Lb 456 Zegen ons algoede (orgel, gemeente en double four)

Zegen