Votum en zegengroet

Ps 92:1,2,7,8 (orgel)

gebed

Wet

Dooplied Sela (

tot 3.28)

Dopen

a.Formulier 3

b.Kinderlied: Jezus is de goede Herder

c.Na de doop:

d.Ps 105:5 (orgel)

e.Antwoordlied van de gemeente: (orgel, melodie: Jezus leven van mijn leven)

Wij ontvangen in ons midden,

’t in Gods Naam gedoopte kind

en wij hopen en wij  bidden,

dat het ook zijn wegen vindt.

Daarom willen wij beloven,

biddend, werkend, in geloven,

steeds te leven in Gods licht,

weerglans van zijn aangezicht.

Schriftlezing 1Kor 9:24-27 en 1Tim 4:6-10

Ps 18:9,10 (orgel)

Tekst 1Tim 4:7b-8

Verkondiging

Nlb 939 Op u alleen (orgel)

Voorbede en dankzegging

Collecte

Gk 163 Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser (orgel)

Zegen