Votum en zegengroet.

Psalm 122: 1,2,3

Gebed

Lezing en tekst: Hebreeën 10: 19-25

Psalm 133: 1,2,3

Thema preek: De kerk is dood! ….Lang leve de kerk!..

Lied 303: 1,2,3,4,5

Geloofsbelijdenis

Gezang: 167: 1,2

Gebed

Collecte

Lied 320: 1,3,4

Zegen

 

Kerkdienst kunt u hier terugkijken.