Votum en vredegroet

Zingen: Gez. 100: 1,2,6  (GKB)

Gebed

Schriftlezing:     Luc. 24:44-53 (door gemeentelid)

                        Opb. 12:1-12 (door gemeentelid)

Zingen: Ps. 2:2,3 (GKB)

Verkondiging: Opb. 12:10,12

          Het hemels feestlied op de overwinning van Christus.

  1. 1.  Jezus is erin.
  2. 2.  Satan is eruit.
  3. 3.  Maar uitgewoed is hij nog niet.

Zingen: Ps. 68:13 (GKB)

Gebed

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: Ps. 96:5,8 (GKB)

Collecte

Zingen: Gez. 234:1,2 (LvdK)

Zegen

 

Kerkdienst kunt u hier terugkijken.