1.     Votum en zegengroet

2.       Gk 141:1,3

3.       Wet

4.       Ps 24:2,3

5.       Gebed

6.       Doopformulier 1

a.       Dooplied Sela (geluid: 

 tot 3.28; tekst beamen om mee te zingen)

b.      Na de doop: opw 518

c.       Antwoord van de gemeente: “Wij ontvangen in ons midden ...” (melodie: Jezus leven van mijn leven)

7.       Schriftlezing:  Openb 21:22-22:5

8.       Ps 80:1,10

9.       Tekst: Num 6:22-27

10.   Verkondiging

11.   Ps 67:1,3

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   Gk 160

15.   zegen