Voor de dienst: orgel

 1. 1.Votum en zegengroet
 2. 2.Opw 717 stil mijn ziel wees stil (muziekgroep)
 3. 3.Gebed
 4. 4.Schriftlezing: psalm 62
 5. 5.Opw 462 aan uw voeten Heer (muziekgroep)
 6. 6.Tekst: Psalm 62
 7. 7.Verkondiging
 8. 8.Ps 62:3,4,5 (orgel)
 9. 9.Geloofsbelijdenis opw 347 (muziekgroep)
 10. 10.Voorbede en dankzegging
 11. 11.Collecte (orgel)
 12. 12.Gk 163 Ik bouw op U (orgel)
 13. 13.Zegen

Na de dienst: muziekgroep