Zingen Welkom, welkom allemaal Marcel en Lydia Zimmer
Votum en groet
Zingen Opw 733 Tienduizend redenen
Leefregel - 10 geboden met plaatjes
Zingen Geref Kerkboek Gez 167 Samen in de naam van Jezus
Gebed om Gods Geest
Zingen "We hebben allemaal wat" Elly en Rikkert
Schriftlezing uit De Bijbel voor jou
Lezing door lid uit de doelgroep. Tijdens het lezen plaatjes op PP 
Opw kids 77 God kent jou vanaf het begin
Preek "Niet aan jou gedacht"
Zingen: Opw kids 180 Je mag er zijn
Dankgebed en voorbede
Collecte

Luisterlied bij de collecte: Iedereen is anders van Marcel Zimmer via youtube
Zingen Opw 770  "Ik zal er zijn"
Zegen