Votum en zegengroet
 
Zingen Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op en zie)
 
Zingen OLB434:1,2,5 (Lof zij de HEER, de almachtige Koning der ere)
 
Gebed
 
Zingen Gk167 (Samen in de naam van Jezus)
 
Lezen Efeze 2:1-10
 
Zingen Psalm 118:1,8 (Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen)
 
Verkondiging
 
Zingen: Gk140:1,2 (Alle roem is uitgesloten)
 
Over het nieuwe leven: Mat.5:14-20 en dan zingen Gk160 (Groot is uw trouw)
 
Gebed
 
Collecte 
 
Slotzang OLB473: 1,2,3,4,10 (neem mijn leven, laat het Heer)
 
Zegen