1. Votum en zegengroet
2. Gk 132:1,3,4,5
3. Tien geboden
4. Ps 79:3,5
5. Gebed
6. Zingen: Lees je Bijbel bid elke dag.
7. Schriftlezing: Jes 56:1-8 en Hand 8:26-40
8. Gk 177:1,2
9. Tekst: Hand 8:30b
10. Verkondiging
11. Gk 90
12. Voorbede en dankzegging
13. Collecte
14. Ps 98:2,4
15. Zegen