1. Opw 6401. Opw 640
2. Zegen
3. Opw 715
4. Gebed
5. Dopen
a. Voor de doop: Dooplied van Sela
b. Na de doop: Ps 103:1,5
6. Schriftlezing Jozua 4
7. Tekst Jozua 4:1-8
8. Verkondiging
9. Opw 770
10. Wet
11. Lb 442:1-3
12. Voorbede en dankzegging
13. Collecte
14. Ps 103:7,9
15. Zegen