1.votum en zegengroet1.votum en zegengroet
2.gk 145:1-4
3.wet
4.ps 51:2
5.gebed
6.avondmaalsformulier 2
a.geloofsbelijdenis + gk 108
b.tafel 1: Gen 26:26-31 + ps 22:12
c.tafel 2: Joh 21:9-14 + gk 114:1,3
d.tafel 3: Deut 12:5b-7,12 + ps 81:2,12
e.tafel 4: Jes 25:6-9 + lb 284:1,2,3
7.voorbede en dankzegging
8.collecte
9.lb 90:1,6,11
10.zegen