1. votum en zegengroet
2. ps 147:1,3
3. wet
4. ps 24:2,4 (beurtzang)
5. gebed
6. schriftlezing Psalm 24
7. ps 23 PvN (Christianne op de piano)
8. tekst Psalm 24:1-2
9. verkondiging
10. lb 350:1-4
11. zegen groep 8
12. Nlb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
13. voorbede
14. collecte
15. lb 479:1-4 Aan u behoort
16. zegen