Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Gezang 107: 1-4 GKB Ere zij aan God de Vader
Gebed
Gezang 156 :1-4 GKB Heer ik kom tot U
Schriftlezing: Jona 3 en 4
Gezang 33: 1-4 GKB Jona heeft God wel verstaan
Preek over Jona 4: 10-11
Psalm 103: 3 en 5 GKB Hij is een God van liefde en genade
Wet
Psalm 119: 38 Ik heb mijn voet van ’t kwade pad geweerd
Gebed en voorbeden
Collecte
Liedboek 456: 1,2 Zegen ons Algoede
Zegen
Liedboek 456: 3 Amen, amen, amen