votum en zegengroet

ps 148:1 GK (Looft, halleluja, looft de HEER)

gebed

kindermoment over ‘halleluja’

kinderlied OT 475:refrein (Als je bidt)

schriftlezing

Psalm 84

OT 34:1,2 (Wat hou ik van uw huis)

preek over Psalm 84:5 “Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven”

ps 98:3 LvK (Laat heel de aard’ een loflied wezen)

belijdenis met gez 179b GK

dankgebed en collecten

ps 150 Levensliederen (Zing het uit en prijs de HEER)

zegen