1.Stilte
2.Votum en zegengroet
3.Lb 23b:1,4,5 De Heer is mijn Herder
4.Gebed
5.Schriftlezing en tekst Mat 5:13-16
6.Verkondiging
7.Lb 838:1-4 o Grote God die liefde zijt
8.Formulier 1 (nieuw kerkboek) afgewisseld met liederen
a.Na zelftoetsing: ps 32:1
b.Na gedenken: Lb 577:1,2,3 O wereld zie uw leven
c.Geloofsbelijdenis+ gk 182:1,4 Alles in allen zult Gij voor ons zijn
d.Tafel 1 Lb 939:1 Op U alleen
e.Tafel 2 Lb 939:2 U werd een mens
f.Tafel 3 Lb 939:3 Van eerste kreet
g.Tafel 4: dankzegging + ps 103:1,4
9.Voorbede
10.Collecte
11.Ps 107:1,3
12.Zegen