1.Votum en zegengroet
2.Opw 717
3.Gebed
4.Schriftlezing 1Kor 13:1-13
5.Ps 63:2,3
6.Tekst: 1 Kor 13:10-13
7.Verkondiging
8.LB 891
9.Wet
10.Opw 355
11.Voorbede en dankzegging
12.Collecte
13.Ps 16a
14.zegen