Votum en groet

Zingen: Psalm 97: 1, 2 en 3 - 'De HEER alleen regeert'

Wet

Zingen: Opwekking 687 - 'Heer wijs mij Uw weg'

Gebed

Lezen: 2 Koningen 9,1-13

Zingen: Psalm 24: 4 - 'Omhoog o poorten, nu omhoog!'

Lezen: 2 Koningen 9,14-29

Zingen: Psalm 24: 5 - 'Omhoog o poorten, nu omhoog!'

Preek over 2 Koningen 9,11-13

Zingen: Psalm 99: 1, 3 en 4 - 'God is koning, Hij sticht zijn heerschappij'

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: LIedboek (2013) 415 - 'Zegen ons Algoede'

Zegen