1. 1. Moment stilte
 2. 2. Votum en zegengroet
 3. 3. Ps 29:1-4 (de nieuwe psalmberijming)
 4. 4. Wet
 5. 5. PvN 130 Uit de diepten roep ik Heer (door Christianne op de piano)
 6. 6. Gebed
 7. 7. Schriftlezing Amos 1 en 2 (ook de tekst)
 8. 8. Ps 97:1,2,5
 9. 9. Verkondiging
 10. 10. Opw 136 abba Vader
 11. 11. GK 261 De Heer zegene u
 12. 12. Voorbede en dankzegging
 13. 13. Collecte
 14. 14. LB 405:1-4 Heilig, heilig, heilig
 15. 15. zegen