1.       Votum en zegengroet

2.       LB 705:1-4 Ere zij aan God de Vader (=GK06 107)

3.       Schuldbelijdenis - ps 38:2,3,5

4.       genadeverkondiging

5.       LB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen (melodie ps 38) (=LvK 329)

6.       Schriftlezing Amos 3 en 4

7.       Ps 147:4,5

8.       Verkondiging

9.       LB 311:1-10 wij kiezen voor de vrijheid (in beurtzang) (=GK06 176b)

10.   Voorbede en dankzegging

11.   Collecte

12.   Ps 87:3,4,5

13.   zegen