1. 1. Votum en Groet
 2. 2. Zingen: Psalm 25:6 en 7
 3. 3. Tien Geboden
 4. 4. Zingen: Psalm 89:1 en 7
 5. 5. Gebed
 6. 6. Lezen uit de Bijbel: Romeinen 8:1-17
 7. 7. Zingen: NLB 675:1 en 2 (Geest van hierboven = LvdK Gezang 477)
 8. 8. Preek over Romeinen 8:15-16
 9. 9. Zingen: Psalm 103:1, 3, 5 en 9
 10. 10. Gebed
 11. 11. Collecte
 12. 12. Zingen: Psalm 63:2 en 3
 13. 13. Zegen