Votum en zegengroet

Zingen LB  442:1, 2                                    Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Lezing van de wet uit Leviticus 19

Zingen LB 217:4, 5                                    Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen

Gebed om verlichting

Zingen GK 2006 158                            Als een hert dat verlangt naar water

Schriftlezing Psalm 42

Zingen Psalm 42:1-3

Preek

Zingen Psalm 42:4, 5

Collecte

Zingen LB 444:1-5                                        Nu daagt het in het Oosten

Slotzegen