1. Stiltemoment
 2. Votum en zegengroet
 3. PvN 23 uw rust in mijn wereld (muziekgroep)
 4. Wet
 5. ps 30:3,6 (orgel)
 6. gebed
 7. schriftlezing Amos 5
 8. tekst Amos 5:4-6
 9. verkondiging
 10. ps 34:2,6 (orgel)
 11. viering Avondmaal (gaand) formulier 3
  1. geloofsbelijdenis + GK 212 U lam van God, wij loven U (orgel)
  2. zingen tijdens de viering
   opw 737 U nodigt mij aan tafel (muziekgroep)
   opw 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij (muziekgroep)
   GK 237:1-5 God enkel licht (orgel)
 12. Voorbede en dankzegging
 13. Collecte
 14. opw 461 Mijn Jezus, mijn redder (muziekgroep)
 15. zegen