1. Votum en groet
 2. Ps.119:49,66 GKB 2006 Hoe wonderbaar is uw getuigenis
 3. Gebed
 4. Lezen 2Kon.3:1 – 19
 5. Zingen: Gez.429:1,2 Liedboek 1973 Wie maar de goede God laat zorgen
 6. Preek
 7. Inleiding avondmaal
 8. Gez. 360: 1 Liedboek 1973 Heer wij komen vol verlangen
 9. Avondmaal
 10. Gez. 360:3 Liedboek 1973 Laat ons, Heer, vrijmoedig spreken
 11. Dankgebed en voorbede
 12. Collecte
 13. Credo
 14. Ps. 68: 10 Oude berijming, geloofd zij God met diepst ontzag
 15. Zegen
 16. Amenlied