stiltemoment
Votum en zegengroet
GK 256:1-4 wonderwereld vol geheimen
Gebed
Lev 19:1-14 en 32-37
Tekst Lev 19:9-1
Verkondiging (door Robert van Ommen)
LB 718:1-4 God, die leven hebt gegeven
Voorbede en dankzegging
Oogst – ps 67:1
Werk – ps 128:1V
reemdelingen – ps 146:7
Vrijgevigheid – ps 66:5,7
Collecte
LB 868:3,4,5 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven
Zegen