1. Stiltemoment
 2. op 717 stil mijn ziel wees stil (muziekgroep)
 3. votum en zegengroet
 4. GK 233 Jezus vol liefde (2x in canon, 3 groepen – beamen!) (muziekgroep)
 5. Gebed
 6. Doopformulier 3
  1. dooplied Sela (muziekgroep)
  2. LB 354:1,2,3 voor de doop en vers 4 na de doop: jouw leven staat aan het begin (=gk06 124) (orgel)
 7. Schriftlezing Nehemia 2:11-3:32
 8. Ps 102:7,10 (orgel)
 9. Tekst Neh 2:20a
 10. Verkondiging
 11. Ps 122:1 (orgel)
 12. leefregels
 13. opw 715 alleen vers 4 en 5 (ach hoor en kijk naar mij & De Heer beveiligt ons) (muziekgroep)
 14. voorbede en dankzegging
 15. collecte
 16. LB 175:1,2,4 wij hebben een sterke stad (orgel) (=LvK 28)
 17. zegen