Mededelingen

Lied 481: 1                           (o grote God die liefde zijt)

Votum / vredegroet

Gezang 157: 1,2,3,4           (Vader, vol van vrees en schaamte)

Gebed

Lucas 15: 11-32

Zondag 46

Psalm 103: 3,4,5                 (Hij is een God van liefde en genade)

Contemplatie n.a.v. “Onze Vader in de hemel”

Psalm 105: 2,3                    (zingt, zingt de Heer uw vrede zangen)

Geloofsbelijdenis

Psalm 63: 1,2,3                   (o God, mijn God, ik zoek Uw hand)

Gebed                    /              Collecte

Lied 456: 1,2                       (zegen ons Algoede)

Zegen / Amen

Lied 456: 3