1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       Ps 108:1,2(met cantorij)

4.       Lezing van Gods wet

5.       Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot) (met cantorij)

6.       Gebed

7.       Schriftlezing Amos 7:1-9; 8:1-3 en 9:11-15

8.       Ps 73:1,10,11 (met cantorij)

9.       Tekst: Amos 7:1-9; 8:1-3 en 9:11-15

10.   verkondiging

11.   Gk06 139:4,5,6 U, Christus onze Heer, bekleed met majesteit (met cantorij)

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   LB 416:1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn

15.   Zegen