1. Welkom
 2. Votum en groet
 3. Psalm 105:1,2 GK (‘spreek met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag’)
 4. Gebed
 5. Lezing Lucas 12:22-31
 6. LB 910:3
 7. Inleiding op preek: ‘Dieren hebben ons iets te vertellen!’: zie bijgevoegde PPT

Hierin is opgenomen: lezing Spreuken 30:24-28

Na deze lezing: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 104:3,4 Een bron ontspringt, U leidt het water voort … (– o.a. klipdas…) (staat al in PPT)

Vervolg preek

 1. LB 978:1,3,4 ‘aan U behoort o Heer der Heren’ (=LB 978)
 2. Gebed, afgesloten met LB 1006 ‘onze Vader in de hemel…’ (met noten)
 3. Collecte
 4. Belijdenis: art 1 en 2 Ned. Geloofsbelijdenis
 5. LB 985 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’.
 6. Zegen en i.p.v. het gewone ‘amen’ LB 416:1,4