1. gezongen votum + groet
 2. zingen: psalm 133 (Levensliederen)
 3. gebed
 4. lezen: Marcus 3:20-35
 5. zingen: psalm 27:2,3 (De Nieuwe Psalmberijming - zie onder)
 6. preek over Marcus 3:33-35
 7. zingen: (twee liederen achter elkaar):
  1. NieuweLiedBoek 2013 886
  2. Opwekking 194
 8. toewijding aan Gods gebod
 9. zingen:
  1. Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen
 10. gebed
 11. collecte
 12. zingen: NLB 835: 1,2,3,4
 13. zegen + gezongen amen