Mededelingen

Votum en vredegroet

Zingen: Gez. 314:1-3 (LB 2013))

Gebed

Schriftlezing: Psalm 19:137-152

Zingen: Ps. 119:39,40 (GK 2017)

Lezen: D.L. 3,4 art. 16 (pg. 649 e.v. GKB)

Zingen: Ps. 86:4,7 (GK 2017)

Lezen: Zondag  49

Verkondiging:    Bidden om trouw in onze dienst.

  1. Die dienst is gebonden aan het Woord.
  2. Zij omvat ons hele leven.
  3. Zij is in de hemel al present.

Zingen: Ps. 119:42,43 (GK 2017)

Gebed

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 162:4 (GK 2006)

Collecte

Zingen: Gez. 416:1-4 (LB 2013)

Zegen.