Liturgie:

kaars
gedicht

Ps. 25:1

Votum en zegen

GKB Ps. 25: 2
(deze psalm hoort bij de 1e Advent zondag (Ad te levavi: Tot u heb ik [ mijn ziel] opgeheven)

 

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Opwekking 428 (Genade, zo oneindig groot)

 

1e Schriftlezing: Genesis 16

OLB 125: 1 en 2 (O kom. o kom, Immanuël)

2e Schriftlezing: Galaten 4: 22 - 31

GKB Ps. 105: 5 en 6

 

Preek over Gen. 16: 1 – 9

NLB 912: 1 en 5 (Neem mijn leven)

 

Tien Woorden

GKB Ps. 119: 40 en 47

 

Dankgebed en voorbede door ouderling

Collecte

NLB 444: 1, 2 en 4 (Nu daagt het in het oosten)

Zegen
OLB 456: 1 (Zegen ons algoede), 2 en 3.