1. 1. Afkondigingen
 2. 2. Voor de dienst: ps 80:1

Psalm 80: 1 (nieuwe psalmberijming)

Hoor naar ons bidden, trouwe herder
en leid uw Israƫl weer verder.
Kom, koning, schijn vanaf uw troon
en red uw volk, uw eigen zoon.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

 1. 3. votum en groet
 2. 4. Psalm 80:6 (nieuwe psalmberijming)

Leg toch uw boosheid weer aan banden,
leg zegenend op ons uw handen,
zodat wij met U verder gaan
en niet meer steeds bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn in uw bevrijdend licht.

 1. 5. wet
 2. 6. PvN 130 (Christianne op piano)
 3. 7. Gebed
 4. 8. Schriftlezing OT: Maleachi 2:13-3:5
 5. 9. Lb 439:1,2 (Verwacht de komst des Heren) (=LvdK 126)
 6. 10. SChriftlezing NT: Marcus 1:1-8
 7. 11. GK06 48:1,3 (lofzang van Zacharias)
 8. 12. Tekst Mal 3:1-5
 9. 13. Verkondiging
 10. 14. Gk 249:1,2,4,6 God die was en is en komt
 11. 15. Voorbede en dankzegging
 12. 16. Collecte
 13. 17. lb 1005:1,2,4,5 Zoekend naar licht
 14. 18. zegen