Afkondigingen
aansteken van drie adventskaarzen

 1. 1.Ps 85:1,2(de nieuwe psalmberijming)
 2. 2.Votum en zegengroet
 3. 3.Ps 85:3(de nieuwe psalmberijming)
 4. 4.Gebed
 5. 5.Schriftlezing Sefanja 3:9-20
 6. 6.opw 321Jubel, jubel dochter Sion
 7. 7.Tekst Sef 3:14-17
 8. 8.Verkondiging
 9. 9.Ps 95:1,2,3
 10. 10.Leefregels
 11. 11.Opw 520Wees mijn verlangen
 12. 12.Voorbede en dankzegging
 13. 13.Collecte
 14. 14.Ps 150
 15. 15.zegen