1. 1.Ps 19:1
 2. 2.votum en groet: Gods woord is volkomen, verlicht onze weg en leidt ons. Daarom zingen wij: Onze hulp is de Naam…
 3. 3.Ps 19: 6
 4. 4.Wet
 5. 5.Lb 802:1,3,4 door de wereld gaat een woord (graag de bekende melodie is die uit E&R of zingend geloven 2)
 6. 6.Gebed
 7. 7.Schriftlezing Lukas 1:26-56
 8. 8.Lb 157:1,3,4 mijn ziel maakt groot de Heer (lofzang van Maria)
 9. 9.Tekst Lukas 1:39-45
 10. 10.Verkondiging
 11. 11.Lofzang van Elisabeth (dezelfde melodie als de lofzang van Maria)
 12. 12.Voorbede en dankzegging
 13. 13.Collecte
 14. 14.Lb 441:1,3,8,10 Hoe zal ik U ontvangen?
 15. 15.zegen