Votum en zegen

Ps. 141: 1 en 2

 

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Gez. 155: 1 en 3 (God enkel licht)

 

1e Schriftlezing: Genesis 3, 1 – 13 door…

Opw. 527 (Licht in de nacht)

2e Schriftlezing: Lucas 4, 1 – 13 door….
Gez. 131: 1 en 4 (Barmhartig Vader)

 

Tekst: Lucas 4, 1 – 13
Preek
Ps. 138: 1 en 4

 

Tien Geboden + Rom. 13, 8 – 10
Ps. 19: 3

 

Dankgebed en voorbede

Collecte
Ps. 99: 1 t/m 4

 

Liedboek 456: 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
Liedboek 456: 3 (Amen)