1. 1. Votum en zegengroet
 2. 2. LB 218:1-5 Dank u voor deze nieuwe morgen
 3. 3. Gebed
 4. 4. Schriftlezing Klaagliederen 3:1-39
 5. 5. Ps 103:6,7
 6. 6. Tekst Klaagl 3:21-24
 7. 7. Verkondiging
 8. 8. Opw 733 Tienduizend redenen voor dankbaarheid (Christianne op de piano)
 9. 9. Geloofsbelijdenis
 10. 10. Ps 90:1 (de nieuwe psalmberijming)
 11. 11. Voorbede en dank
 12. a. ps 139:5,6 (de nieuwe Psalmberijming)
 13. b. LB 728:1-3 (de heiligen ons voorgegaan = LvdK 103)
 14. 12. Collecte
 15. 13. LB 885 Groot is uw trouw o Heer
 16. 14. zegen