Mededelingen (door ouderling van dienst)

Zingen: Opw. 407

 Votum en vredegroet

 Zingen: Ps. 125:1,2

 De Tien Woorden + samenvatting

 Zingen: Ps. 125:3,4

 Gebed

 Schriftlezing: Hebr. 11:8-16; 13:7-16 (door gemeentelid)

 Zingen: Ps. 56:3,4

 Verkondiging: Hebr. 13:14

 Verlangend uitzien naar de stad die komt.

  1. 1. Hier kunnen wij niet blijven.
  2. 2. Dus trekken wij verder.
  3. 3. En richten ons op de stad van God.

 Zingen: Gez.756:1,2,4,5,6 (LB 2013)

 Gebed

 Collecte

 Zingen: Gez. 476:4,5 (LvdK)

 Zegen