1.       Votum en zegengroet

2.       Ps 29:1,5

3.       GK 237:1,2,3 God enkel licht

4.       Romeinen 5:1.8-11

5.       GK 237:4 Ja amen Ja

6.       Gods Tien Woorden

7.       GK 237:5 Wil, U ter eer

8.       Formulier 5

a.       Tafel 1: Gal 5:16-24 + ps 51:5

b.       Tafel 2: Hebr 9:24-28 + GK 204:1,2 Mijn verlosser hangt aan 't kruis

c.       Tafel 3: Rom 5:7-8 + GK 204:3,4

d.       Tafel 4: ps 116:12-19 + Pvn 23 De Heer is mijn Herder en ik zal zijn schaap zijn

9.       Voorbede en dankzegging

10.   Collecte

11.   GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid

12.   Zegen