Votum & groet

Zi; Ps. 116:1.3 (God heb ik lief)

Wet

Zi: Ps. 119:7.14 (zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 9:1-7 & 13-17

Zi: Ps. 146:1.6.8 (Ik wil zingen al mijn dagen)

Preek: Joh. 9:3

Zi: Ld 747:1.4.6 (LB13 – Eens komt de grote zomer)

Gebed

Collecte

Zi: Ld 747:7.8 (LB13 – Dan zijn wij aangezeten)

zegen