Votum en zegengroet (met orgel)

2.       NPs 8:1-6 (orgel en beurtzang: a,v&k,m,v&k,m,a)

3.       Gebed

4.       Schriftlezing Lukas 2:40-52

5.       Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon (piano)

6.       Tekst Lukas 2:40-52

7.       Verkondiging

8.       Opw 136 Abba Vader (piano)

9.       Leefregels

10.   Ps 86:3,4,5 (orgel)

11.   Voorbede en dankzegging

a.       Opw 717 Stil mijn ziel wees stil (piano)

12.   Collecte (orgelspel)

13.   Ps 144:5,6 (orgel)

14.   Zegen (predikant spreekt de Amen uit)

15.   Opw 602 vrede van God (piano)