1. Votum & Zegen
 2. Zingen LB 314, 1 en 2: Here Jezus om uw woord
 3. Gebed
 4. Dordtse Leerregels hf III/IV
 5. Schriftlezing: Efeze 2
 6. Organist: s.v.p. voorspelen voor de gemeente

Zingen LB 975, 1 en 2: Jezus roept hier mensen samen

 1. Preek
 2. Zingen PsNu 130: Uit de diepten
 3. Gebed
 4. Geloofsbelijdenis
 5. Zingen GKB Ps. 139:1,11
 6. collecte
 7. Zingen LB 263 – Wees Gij mijn toevlucht
 8. Zegen