1. 1. Welkom, mededelingen

2a. Votum

2b. Vredegroet

 1. 3. Zingen: Lied 75:       11, 14. ( Gij zijt de wijnstok van het leven )
 1. 4. Gebed
 1. 5. Schriftlezing: Johannes 14: 1 - 14.
 1. 6. Zingen: Psalm 111:     2, 4, 6. ( des Heren doen is majesteit )
 1. 7. Preek over Johannes 14: 12
 1. 8. Zingen: Psalm 89:       1, 3, 6. ( ik zal zo lang ik leef bezingen in … )
 1. 9. Geloofsbelijdenis  
 1. 10. Zingen: Gezang 173:     1, 4.              ( zoals een bloem zijn kerk heft naar … )        
 1. 11. Gebed
 1. 12. Collecte
 1. 13. Zingen: Psalm 105:     1, 3.              ( looft, looft verheugd de Heer der … )     
 1. 14. Zegen.