1. 1. Stiltemoment
 2. 2. Votum en zegengroet
 3. 3. Opw 672 Heerser over alle dingen (piano door Hendrik)
 4. 4. Doopformulier 2
 5. a.     doopvragen aan de ouders
 6. b. Lb 348:1,2,5
 7. c. Doop
 8. d. Lb 348:6,8,9
 9. e. Vraag aan de gemeente
 10. f. Ps 105:5
 11. 5. Schriftlezing Markus 2:1-12
 12. 6. Verkondiging
 13. 7. Opw 461 Mijn Jezus, mijn Redder (piano door Hendrik)
 14. 8. Leefregels
 15. 9. Ps 19:4
 16. 10. Voorbede en dankzegging
 17. 11. Collecte
 18. 12. Ps 103:1,2,5,9
 19. 13. zegen