1. Votum – zegengroet – amen
 2. Zingen: Psalm 85:1
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Jesaja 53:1-12, Matteüs 18:23-27
 5. Catechismuslezing: Zondag 51 (eerste helft)
 6. Zingen: (oud) GK gezang 156:1,2,3,4
 7. Preek
 8. Zingen: Psalm 32:1,2 (Uit LevensLiederen)
 9. Gebed
 10. Zingen: Psalm 86:2
 11. Geloofsbelijdenis (gelezen)
 12. Zingen: Psalm 103:3,4
 13. Collecte
 14. Zingen: (oud) GK gezang 89:3,4
 15. Zegen - amen