Votum & Groet

GKV psalm 8a:1, 2 (= GKV2006 Gez. 145:1, 2 : Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Lezing van de 10 woorden

GKV psalm 8a:3, 4 

Gebed

Lezen-1:  Genesis 6:1-8

Ps. 29:2, 5

Lezen-2:  Exodus 3:1-6

GKV2006 Gez. 171:1, 2 (Wees stil voor het aangezicht van God) (NB: niet gevonden in de nieuwe bundel!)

Tekst:  Psalm 8

Preek

GKV Gez. 211:1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer; GKV2006 68)

Gebed

Collecte

Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering)

Zegen