Votum en groet

Psalm 122: 1 en 3 Ik was verheugd

Gebed

Schriftlezing 1 Korinthe 12 : 4-31

Psalm 133: 1,2,3 Komt ziet hoe goed

Preek met als titel: Ik kan wel zonder jou

Nieuwe Liedboek 970: 1-5 Vlammen zijn er vele

Geloofsbelijdenis

Gezang 119: 1,2 De kerk van alle tijden

Gebed

Collecte

Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen