1.       Stiltemoment

2.       Votum en zegengroet

3.       LB 273:1,4,5 Loof God, die zegent al wat leeft

4.       Wet

5.       Ps 1:1,2

6.       Gebed

7.       Schriftlezing Hebreen 4:14-5:10

8.       Tekst Hebr 5:7-10

9.       Verkondiging

10.   Gk 240:1,2,5 Van God nooit losgekomen

11.   Avondmaalsformulier 5

a.       Geloofsbelijdenis

b.       Ps 46:1,4

c.       Zingen tijdens de viering: LB 381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet; 
LB 675 Geest van hierboven 

12.   Voorbede en dankzegging

13.   Collecte

14.   GK 238:1 ik bouw op U

15.   zegen