1.       votum en zegengroet

2.       ps 138:3,4

3.       gebed

4.       schriftlezing

5.       verkondiging nav Dordtse Leerregels hoofdstuk 5

6.       LB 885 Groot is uw trouw o Heer

7.       viering HA formulier 3

a.       geloofsbelijdenis

b.       ps 100:2,4

c.       na de viering: ps 103:1

8.       voorbede en dankzegging

9.       collecte

10.   JdH 53:1,6 Ga niet alleen door het leven

11.   zegen