1.       votum en zegengroet

2.       ps 138:3,4

3.       gebed

4.       schriftlezing Joh 10:11-30 & Rom 11:1-6

5.       verkondiging nav Dordtse Leerregels hoofdstuk 5

6.       LB 885 Groot is uw trouw o Heer

7.       formulier HA 3

a.       geloofsbelijdenis EL 289 (melodie: wat de toekomst brengen mogen)

b.       na de viering: LB 103c:1,3,4 Loof de Koning heel mijn wezen

8.       voorbede en dankzegging

9.       collecte

10.   LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

11.   zegen