1.Votum en zegengroet

a. Votum (Sela)

b. Groet (uitgesproken door voorganger)

c. Gemeente antwoordt met Halleluja (Sela)

 1. 2. Opw.136,1 (Abba Vader, U alleen)
 2. 3. Tien geboden in de taal van jongeren
 3. 4. Opw.136,2 (Abba Vader, laat mij zijn)
 4. 5. Gebed
 5. 6. Schriftlezing Psalm 16
 6. 7. Verkondiging
 7. 8. Psalmen voor Nu 16 (ik val niet uit Zijn hand)
 8. 9. Psalm 62,3
 9. 10. Dankzegging en voorbeden
 10. 11. Psalm 62,4
 11. 12. Collecte
 12. 13. Opw.488 (Kracht van Uw liefde)
 13. 14. Zegen